עמוד:30

. 4 בסיפור מופיעות פעלות שדוד עשה . למלה המתארת את מה שעשו או את מה שקרה קוראים פעל . א . לפניכם הפסקה הפותחת של הספור "סכך לסכה . " הקיפו את הפעלות שדוד עשה , כמו בדגמה . " ממחרת יום הכפורים עד ערב סכות , שלושה ימים תמימים , טרח דוד עד אשר הקים לו סכה ; בורות חפר , עמודים תקע , קורות מתח , קרשים העמיד , חלון קרע ודלת הציב . בפטיש הכה , מסמרים תקע ותקרה של קנים עשה מעשה רשת - קמורה כעין הקשת " . ב . מצאו בהמשך הספור ( בעמוד ( 28 עוד 5 פעלים שמתארים דברים שדוד עשה , והקיפו גם אותם . שיחה בכיתה . 5 בפסוקים שלפניכם מופיעים שלושה פעלים מהשרש ב-ש-י : תשבו , ישבו והושבתי . אחד הפעלים בעבר , ושני האחרים בעתיד . מדוע ? " בסכת תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכת . למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני ה' אלקיכם " . ( ויקרא כג , מב-מג . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר