עמוד:28

קטף דוד את הרמון היחיד והלך ובא אל התמרה . - תמרה-שמשיה , תמרה יפה-פיה ! סכה בניתי , קירות הקימותי , חלון קרעתי , דלת הצבתי - אך סכך אין לי לסכך אותה . הלכתי אל הברוש , בקשתי את התאנה , אל הזית פניתי ואל רמון הפז - אך כלם לא יכלו לתת לי מענפיהם . אולי תואילי את לתת לי מכפותיך הנאות סכך לסכה ? ענתה התמרה : - בבקשה , ילדי ! ראה , טור של כפות ארכות וירקות נכפפות ויורדות למטה - נא ונא , אם רק טפסן טוב אתה , קח משור ונסר את כלן , את כלן ; אל תחשש , לשנה הבאה אצמיח כפות חדשות . ואם בן-חיל אתה - טפס ועלה עד ראש הצמרת , שם עומד לו לולב ירק ורענן - קחהו גם אותו . שמח דוד , לקח סלם גבוה , טפס ועלה וקצץ את כל הכפות הפרושות מסביב , ועד ראש הצמרת הגיע והוריד את הלולב הרענן . סכך דוד את סכתו בכפות התמרים ואת הלולב שם בתוך הסכה פנימה , בתוך צנצנת מלאה מים , למען יהיה ענג ורענן כל ימי החג . תמרה - עץ תמר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר