עמוד:26

סכך לסכה לוין קיפניס ממחרת יום הכפורים עד ערב סכות , שלושה ימים תמימים , טרח דוד עד אשר הקים לו סכה ; בורות חפר , עמודים תקע , קורות מתח , קרשים העמיד , חלון קרע ודלת הציב . בפטיש הכה , מסמרים תקע ותקרה של קנים עשה מעשה רשת - קמורה כעין הקשת . לא היתה הסכה חסרה אלא סכך . לקח דוד משור וגרזן ויצא אל החצר . פנה כה וכה וראה את הברוש . - ברוש-ברוש , זקוף ראש ! תן לי מענפיך סכך לסכה ! - לא , ילדי ; בין ענפי קנים נקלעו , בקנים צפורים יקננו . אם תקצץ ענפי - את הקנים תחבל , את הצפור-האם תחריד והאפרוחים הרכים יבכו מר . הלך אל התאנה הזקנה . - תאנה-תאנתי , זקנה-זקנתי ! התתני לי מענפיך סכך לסכה ? - לא , ילדי ; פעמים בשנה אני מבשילה לך פרות ; פגים לקטת , תאנים נערת , אכלת ונהנית - אל תקצץ את ענפי ! הלך לו דוד אל הזית . - זית-זית , ארך-שרש ורחב-נוף ! תן לי אתה מענפיך לסכך את סכתי ! - לא , ילדי , לא ; כל השנה זיתים גדלתי , גדלתי-גדלתי עד כי הבשלתי , עת המסיק הגיעה - ואתה רוצה לשבר ענפי ? חלון קרע - בנה חלון מסיק - עונת הקטיף של הזיתים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר