עמוד:21

. 1 כשאנחנו מתפללים : "ארשת שפתינו יערב לפניך , " למי הכונה במלה " לפניך ? " . 2 סמנו את המלים בפיוט שבהן אנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא . . 3 בין המלים שסמנתם יש זוגות של מלים נרדפות . השלימו את המלה הנרדפת . נשא מקשיב שיחה בכיתה " . 4 ארשת שפתינו" הוא פיוט הנאמר שלוש פעמים בתפלת מוסף של ראש השנה , לאחר תקיעות השופר . א . מה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בתפלה זו ? ב . מדוע אנחנו מדברים בשבחו של הקדוש ברוך הוא בין הבקשות ? . 5 היום משתמשים בבטוי ארשת פנים שפרושו הבעת פנים . לפניכם שלוש תמונות של הבעות פנים . איזה רגש מביע כל פרצוף ? כתבו מתחת לכל תמונה את המלה המתאימה : עצוב , כועס , שמח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר