עמוד:13

בס"ד לדניאל , מזל טוב ושפע ברכות עם הכנסך בנעם עול מצוות . יהי רצון שירוו ממך הוריך רב נחת . מאחלים באהבה משפחת בשן ב"ה למשפחת קרן , מזל טוב להלדת התאומות , תזכו לגדלן לתורה , לחפה ולמעשים טובים , מאחלת משפחת שהם ב . את מי אתם ברכתם בזמן האחרון ? לכבוד מה היתה הברכה ? ג . מי ברך אתכם בזמן האחרון ? לכבוד מה היתה הברכה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר