עמוד:206

יוסף ואחיו לאחר מות יעקב טו ויראו אחי יוסף כי מת אביהם , ויאמרו : לו ישטמנו יוסף , והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אתו . טז ויצוו אל יוסף לאמר : אביך צוה לפני מותו לאמר : יז כה תאמרו ליוסף : אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך , ועתה שא נא לפשע עבדי אלהי אביך . ויבך יוסף בדברם אליו . יח וילכו גם אחיו ויפלו לפניו , ויאמרו : הננו לך לעבדים . יט ויאמר אלהם יוסף : אל תיראו , כי התחת אלהים אני ? כ ואתם חשבתם עלי רעה , אלהים חשבה לטבה , למען עשה כיום הזה להחית עם רב . כא ועתה אל תיראו , אנכי אכלכל אתכם ואת טפכם . וינחם אותם וידבר על לבם . לוישטמנויוסף ( טו : ( אולי יוסף ישנא אותנו . והשבישיב לנו ( טו : ( יחזיר לנו . את כל הרעה אשר גמלנו אתו ( טו : ( על כל המעשים הרעים שעשינו לו . ויצוו ( טז : ( שלחו שליחים וצוו עליהם להגיד ליוסף . שא נא ( יז : ( סלח בבקשה . פשע אחיך וחטאתם ( יז : ( המעשים הרעים שהאחים שלך עשו . כי רעה גמלוך ( יז : ( גרמו לך רעה . אל תיראו ( יט : ( אל תפחדו . התחת אלהים אני ( יט : ( האם אני אלהים ששופט אתכם ? חשבתם עלי רעה : ( כ ) רציתם לפגע בי . אלהים חשבה לטבה : ( כ ) אלהים התכון שבמקום הרעה יקרו דברים טובים . להחית עם רב : ( כ ) לעזר לרבים להשאר בחיים בזמן הרעב . אכלכל ( כא : ( אפרנס אתכם , אתן לכם אכל לאכל . וינחם אותם וידבר על לבם ( כא : ( עודד אותם והרגיע אותם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר