עמוד:202

מות יעקב כח כל אלה שבטי ישראל -שנים עשר . וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם , איש אשר כברכתו ברך אתם . כט ויצו אותם , ויאמר אלהם : אני נאסף אל עמי , קברו אתי אל אבתי , אל המערה אשר בשדה עפרון החתי . ל במערה אשר בשדה המכפלה אשר על פני ממרא בארץ כנען , אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרן החתי לאחזת קבר . לא שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו , שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו , ושמה קברתי את לאה . לב מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני חת . לג ויכל יעקב לצות את בניו , ויאסף רגליו אל המטה , ויגוע ויאסף אל עמיו . כל אלה שבטי ישראל – שנים עשר ( כח 12 : ( הבנים של יעקב יהיו בעתיד 12 שבטי ישראל . איש אשר כברכתו ברך אתם ( כח : ( כל אחד קבל את הברכה שלו . אני נאסף אל עמי ( כט : ( אני עומד למות . אל אבתי ( כט : ( עם אבותי , במקום שבו אבותי קבורים . אל המערה ( כט : ( במערת המכפלה . לאחזת קבר : ( ל ) כדי שתהיה מקום של קבר למשפחה . ויכל ( לג : ( כלה , סים . ויאסף רגליואל המטה ( לג : ( החזיר את רגליו אל המטה כדי לשכב . ויגוע ויאסף אל עמיו ( לג : ( מת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר