עמוד:201

יט גד גדוד יגודנו , והוא יגד עקב . כ מאשר שמנה לחמו , והוא יתן מעדני מלך . כא נפתלי אילה שלחה , הנתן אמרי שפר . כב בן פרת יוסף , בן פרת עלי עין . בנות צעדה עלי שור . כג וימררהו ורבו , וישטמהו בעלי חצים . כד ותשב באיתן קשתו , ויפזו זרעי ידיו , מידי אביר יעקב . משם רעה אבן ישראל . כה מאל אביך ויעזרך , ואת שדי ויברכך , ברכת שמים מעל , ברכת תהום רבצת תחת , ברכת שדים ורחם . כו ברכת אביך גברו על ברכת הורי , עד תאות גבעת עולם . תהיין לראש יוסף , ולקדקד נזיר אחיו . כז בנימין זאב יטרף . בבקר יאכל עד , ולערב יחלק שלל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר