עמוד:199

יג ויקח יוסף את שניהם - את אפרים בימינו , משמאל ישראל ; ואת מנשה בשמאלו , מימין ישראל . ויגש אליו . יד וישלח ישראל את ימינו , וישת על ראש אפרים , והוא הצעיר , ואת שמאלו על ראש מנשה . שכל את ידיו , כי מנשה הבכור . טו ויברך את יוסף ויאמר : האלהים אשר התהלכו אבתי לפניו , אברהם ויצחק , האלהים הרעה אתי מעודי עד היום הזה . טז המלאך הגאל אתי מכל רע יברך את הנערים , ויקרא בהם שמי ושם אבתי אברהם ויצחק , וידגו לרב בקרב הארץ . יז וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים , וירע בעיניו , ויתמך יד אביו להסיר אתה מעל ראש אפרים על ראש מנשה . יח ויאמר יוסף אל אביו : לא כן אבי , כי זה הבכר , שים ימינך על ראשו . יט וימאן אביו , ויאמר : ידעתי בני , ידעתי , גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל , ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו , וזרעו יהיה מלא הגוים . כ ויברכם ביום ההוא לאמור : בך יברך ישראל לאמר : ישמך אלהים כאפרים וכמנשה . וישם את אפרים לפני מנשה . כא ויאמר ישראל אל יוסף : הנה אנכי מת , והיה אלהים עמכם והשיב אתכם אל ארץ אבתיכם . כב › ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך , אשר לקחתי מיד האמרי בחרבי ובקשתי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר