עמוד:195

יוסף ויעקב נפגשים כח ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף , להורת לפניו גשנה . ויבאו ארצה גשן . כט ויאסר יוסף מרכבתו , ויעל לקראת ישראל אביו גשנה . וירא אליו ויפל על צואריו , ויבך על צואריו עוד . ל ויאמר ישראל אל יוסף : אמותה הפעם , אחרי ראותי את פניך , כי עודך חי . לא ויאמר יוסף אל אחיו ואל בית אביו : אעלה ואגידה לפרעה , ואמרה אליו : אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אלי . לב והאנשים רעי צאן , כי אנשי מקנה היו , וצאנם ובקרם וכל אשר להם הביאו . לג והיה כי יקרא לכם פרעה , ואמר מה מעשיכם . לד ואמרתם : אנשי מקנה היו עבדיך מנעורינו ועד עתה , גם אנחנו גם אבתינו . בעבור תשבו בארץ גשן , כי תועבת מצרים כל רעה צאן . להורת לפניו גשנה ( כח : ( יעקב שלח את יהודה להראות לו את הדרך לארץ גשן . ארץ גשן היא אזור בתוך ארץ מצרים . ויאסר יוסף מרכבתו ( כט : ( יוסף קשר את הסוסים למרכבה שלו . וירא אליו ( כט : ( יוסף נראה אליו , יוסף הציג את עצמו לפני יעקב . אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך כי עודך חי : ( ל ) אחרי שראיתי אותך חי , אני יכול למות בשלוה . אנשי מקנה ( לב : ( אנשים שמגדלים צאן ובקר . בעבור תשבו בארץ גשן ( לד : ( כדי שתוכלו לשבת בארץ גשן – ולא במקום אחר במצרים . תועבת מצרים כל רעה צאן ( לד : ( רועי צאן היו לא רצויים במצרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר