עמוד:194

ח ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה : יעקב ובניו . בכר יעקב - ראובן . ט › ובני ראובן - חנוך ופלוא וחצרן וכרמי . י ובני שמעון - ימואל וימין ואהד ויכין וצחר , ושאול בן הכנענית . יא ובני לוי - גרשון , קהת ומררי . יב ובני יהודה - ער ואונן ושלה ופרץ וזרח . וימת ער ואונן בארץ כנען , ויהיו בני פרץ חצרן וחמול . יג ובני יששכר - תולע ופוה ויוב ושמרן . יד ובני זבלון - סרד ואלון ויחלאל . טו אלה בני לאה , אשר ילדה ליעקב בפדן ארם , ואת דינה בתו , כל נפש בניו ובנותיו שלשים ושלש . טז ובני גד - צפיון וחגי , שוני ואצבן , ערי וארודי ואראלי . יז ובני אשר - ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחתם . ובני בריעה - חבר ומלכיאל . יח אלה בני זלפה , אשר נתן לבן ללאה בתו , ותלד את אלה ליעקב , שש עשרה נפש . יט בני רחל אשת יעקב - יוסף ובנימן . כ ויולד ליוסף בארץ מצרים , אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע כהן אן - את מנשה ואת אפרים . כא ובני בנימן - בלע ובכר ואשבל , גרא ונעמן אחי וראש , מפים וחפים וארד . כב אלה בני רחל , אשר ילד ליעקב , כל נפש ארבעה עשר . כג ובני דן - חשים . כד ובני נפתלי - יחצאל וגוני ויצר ושלם . כה אלה בני בלהה , אשר נתן לבן לרחל בתו , ותלד את אלה ליעקב , כל נפש שבעה . כו כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה יצאי ירכו , מלבד נשי בני יעקב , כל נפש ששים ושש . כז ובני יוסף אשר ילד לו במצרים נפש שנים . כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר