עמוד:191

כ ועינכם אל תחס על כליכם , כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא . כא ויעשו כן בני ישראל , ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה , ויתן להם צדה לדרך . כב לכלם נתן לאיש חלפות שמלת , ולבנימן נתן שלש מאות כסף וחמש חלפת שמלת . כג ולאביו שלח כזאת : עשרה חמרים נשאים מטוב מצרים , ועשר אתנת נשאת בר ולחם ומזון לאביו לדרך . כד וישלח את אחיו וילכו , ויאמר אלהם : אל תרגזו בדרך . האחים מגלים ליעקב שיוסף חי כה ויעלו ממצרים , ויבאו ארץ כנען אל יעקב אביהם . כו ויגדו לו לאמר : עוד יוסף חי , וכי הוא משל בכל ארץ מצרים . ויפג לבו , כי לא האמין להם . כז וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דבר אלהם , וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אתו , ותחי רוח יעקב אביהם . כח ויאמר ישראל : רב , עוד יוסף בני חי . אלכה ואראנו בטרם אמות . ועינכם אל תחס על כליכם : ( כ ) אל תדאגו לרכוש שלכם שנשאר בארץ כנען . בני ישראל ( כא : ( הבנים של יעקב , האחים של יוסף . נתן לאיש חלפות שמלת ( כב : ( לכל אחד מהאחים נתן בגדים . בר ( כג : ( תבואה – חטה ושעורה שטוחנים לקמח כדי לאפות לחם . עוד יוסף חי ( כו : ( יוסף עדין בחיים . ויפג לבו ( כו : ( הלב של יעקב נחלש אחרי ששמע את הידיעה . ותחי רוח יעקב אביהם ( כז : ( יעקב התעודד . רב ( כח : ( די , מספיק , אל תדברו יותר !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר