עמוד:189

ז וישלחני אלהים לפניכם , לשום לכם שארית בארץ , ולהחיות לכם לפליטה גדלה . ח ועתה לא אתם שלחתם אתי הנה , כי האלהים . וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו , ומשל בכל ארץ מצרים . ט מהרו ועלו אל אבי , ואמרתם אליו : כה אמר בנך יוסף : שמני אלהים לאדון לכל מצרים , רדה אלי אל תעמד . י וישבת בארץ גשן והיית קרוב אלי , אתה ובניך ובני בניך , וצאנך ובקרך וכל אשר לך . יא וכלכלתי אתך שם , כי עוד חמש שנים רעב , פן תורש אתה וביתך וכל אשר לך . יב והנה עיניכם ראות , ועיני אחי בנימין , כי פי המדבר אליכם . לשום לכם שארית בארץ : ( ז ) לגרם לכם שתמשיכו לחיות ולא תמותו . ולהחיות לכם לפליטה גדלה : ( ז ) לגרם שרבים מכם ישארו בחיים ולא ימותו ברעב . וישימני לאב לפרעה : ( ח ) אלהים גרם שאני אהיה יועץ של פרעה . ולאדון לכל ביתו : ( ח ) ומנהל הבית שלו . רדה אלי אל תעמד : ( ט ) רד מהר למצרים ואל תתעכב . בארץ גשן : ( י ) ארץ גשן היא אזור בתוך ארץ מצרים . וכלכלתי ( יא : ( אפרנס אותך , אתן לך אכל לאכל . פןתורש ( יא : ( כדי שלא תהיה עני . כי פי המדבר אליכם ( יב : ( שאני , יוסף , הוא זה שמדבר אליכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר