עמוד:185

י ויאמר : גם עתה כדבריכם כן הוא : אשר ימצא אתו יהיה לי עבד , ואתם תהיו נקים . יא וימהרו ויורדו איש את אמתחתו ארצה , ויפתחו איש אמתחתו . יב ויחפש , בגדול החל ובקטן כלה , וימצא הגביע באמתחת בנימן . יג ויקרעו שמלתם , ויעמס איש על חמרו , וישבו העירה . האם בנימין יהיה עבד ? יד ויבא יהודה ואחיו ביתה יוסף , והוא עודנו שם . ויפלו לפניו ארצה . טו ויאמר להם יוסף : מה המעשה הזה אשר עשיתם ? הלוא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמני . טז ויאמר יהודה : מה נאמר לאדני , מה נדבר ומה נצטדק ? האלהים מצא את עון עבדיך , הננו עבדים לאדני , גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו . יז ויאמר : חלילה לי מעשות זאת ! האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד , ואתם עלו לשלום אל אביכם . אשר ימצא אתו יהיה לי עבד ואתם תהיו נקים : ( י ) מי שהגביע ימצא בשק שלו יהיה לי לעבד , והאחרים לא יהיו חיבים לי כלום . בגדול החל ובקטן כלה ( יב : ( התחיל לחפש בשק של האח הגדול וסים בשק של האח הצעיר . ויעמס איש על חמרו ( יג : ( כל אחד העמיס את הדברים שלו על החמור שלו . ויפלו לפניו ארצה ( יד : ( השתחוו לו . הלוא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמני ( טו : ( הרי אתם יודעים שאיש כמוני יכול לגלות מה קרה . ומה נצטדק ( טז : ( איך נוכל להסביר ולהצדיק את המעשה שעשינו ? עון עבדיך ( טז : ( החטא שלנו . חלילה לי מעשות זאת ( יז : ( לא אעשה מה שאתה מציע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר