עמוד:184

איפה הגביע ? א ויצו את אשר על ביתו לאמר : מלא את אמתחת האנשים אכל כאשר יוכלון שאת , ושים כסף איש בפי אמתחתו . ב ואת גביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטן , ואת כסף שברו , ויעש כדבר יוסף אשר דבר . ג הבקר אור , והאנשים שלחו , המה וחמריהם . ד הם יצאו את העיר , לא הרחיקו , ויוסף אמר לאשר על ביתו : קום רדף אחרי האנשים , והשגתם ואמרת אלהם : למה שלמתם רעה תחת טובה ? ה הלוא זה אשר ישתה אדני בו , והוא נחש ינחש בו , הרעתם אשר עשיתם . ו וישגם , וידבר אלהם את הדברים האלה . ז ויאמרו אליו : למה ידבר אדני כדברים האלה ? חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה . ח הן כסף , אשר מצאנו בפי אמתחתינו , השיבנו אליך מארץ כנען , ואיך נגנב מבית אדניך כסף או זהב ? ט אשר ימצא אתו מעבדיך , ומת , וגם אנחנו נהיה לאדני לעבדים . אשר על ביתו : ( א ) האיש שאחראי לבית של יוסף . כאשר יוכלון שאת : ( א ) הכי הרבה שיוכלו לקחת . ושים כסף איש בפי אמתחתו : ( א ) שים את הכסף של כל אחד מהם בשק שלו . כסף שברו : ( ב ) הכסף שהביא כדי לקנות אכל . הבקר אור : ( ג ) הבקר האיר , הבקר בא . זה אשר ישתה אדני בו : ( ה ) זה הגביע שממנו יוסף שותה בכל יום . נחש ינחש בו : ( ה ) בעזרת הגביע יוסף מגלה עתידות . מעשות כדבר הזה : ( ז ) שנעשה את הדבר הזה – שנגנב את הגביע . ואיך נגנב : ( ח ) האם יכול להיות שאנחנו גנבנו ? אשר ימצא אתו מעבדיך ומת : ( ט ) מי שהגביע ימצא בשק שלו , ימות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר