עמוד:182

כט וישא עיניו וירא את בנימין אחיו בן אמו , ויאמר : הזה אחיכם הקטן אשר אמרתם אלי ? ויאמר : אלהים יחנך בני . ל וימהר יוסף , כי נכמרו רחמיו אל אחיו , ויבקש לבכות . ויבא החדרה ויבך שמה . לא וירחץ פניו ויצא , ויתאפק , ויאמר : שימו לחם . לב וישימו לו לבדו , ולהם לבדם , ולמצרים האכלים אתו לבדם , כי לא יוכלון המצרים לאכל את העברים לחם , כי תועבה הוא למצרים . לג וישבו לפניו , הבכר כבכרתו והצעיר כצערתו . ויתמהו האנשים איש אל רעהו . לד וישא משאת מאת פניו אלהם , ותרב משאת בנימן ממשאת כלם חמש ידות . וישתו וישכרו עמו . אלהים יחנך בני ( כט : ( אלהים ירחם עליך ויברך אותך . נכמרו רחמיו אל אחיו : ( ל ) הרגיש רחמים וקרבה אל אחיו . ויבקש לבכות : ( ל ) רצה לבכות . החדרה : ( ל ) אל החדר . לא יוכלון המצרים לאכל את העברים ( לב : ( המצרים לא יכלו לאכל עם העברים . תועבה ( לב : ( דבר שאסור לעשות . הבכר כבכרתו והצעיר כצערתו ( לג : ( לפי הגיל שלהם , מהגדול לקטן . ויתמהו ( לג : ( התפלאו . וישא משאת מאת פניו אלהם ( לד : ( נתן להם מתנות . ותרב משאת בנימן ממשאת כלם ( לד : ( המתנה שבנימין קבל היתה גדולה יותר מהמתנות של כלם . חמש ידות ( לד : ( פי . 5 וישכרו ( לד : ( השתכרו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר