עמוד:181

כג ויאמר : שלום לכם אל תיראו , אלהיכם ואלהי אביכם נתן לכם מטמון באמתחתיכם , כספכם בא אלי . ויוצא אלהם את שמעון . כד ויבא האיש את האנשים ביתה יוסף , ויתן מים וירחצו רגליהם , ויתן מספוא לחמריהם . כה ויכינו את המנחה עד בוא יוסף בצהרים , כי שמעו כי שם יאכלו לחם . יוסף פוגש את בנימין כו ויבא יוסף הביתה , ויביאו לו את המנחה אשר בידם הביתה , וישתחוו לו ארצה . כז וישאל להם לשלום , ויאמר : השלום אביכם הזקן אשר אמרתם ? העודנו חי ? כח ויאמרו : שלום לעבדך לאבינו , עודנו חי . ויקדו וישתחוו . שלום לכם ( כג : ( שלומכם ישמר , לא תקבלו ענש . אל תיראו ( כג : ( אל תפחדו . מטמון ( כג : ( אוצר . כספכם בא אלי ( כג : ( הכסף עבור האכל הגיע אלי , והוא לא הכסף שנמצא בשקים שלכם . ויוצא אלהם ( כג : ( שחרר מבית-הסהר והשיב אליהם . ביתה יוסף ( כד : ( אל הבית של יוסף . מספוא ( כד : ( מזון לבהמות . השלום אביכם הזקן ( כז : ( האם האבא הזקןשלכם מרגיש טוב ? העודנו חי ( כז : ( האם הוא עדין חי ? ויקדו ( כח : ( קדו קדה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר