עמוד:180

ההכנות לפגישת האחים ויוסף טו ויקחו האנשים את המנחה הזאת , ומשנה כסף לקחו בידם ואת בנימן , ויקמו וירדו מצרים , ויעמדו לפני יוסף . טז וירא יוסף אתם את בנימין ויאמר לאשר על ביתו : הבא את האנשים הביתה , וטבח טבח והכן , כי אתי יאכלו האנשים בצהרים . יז ויעש האיש כאשר אמר יוסף , ויבא האיש את האנשים ביתה יוסף . יח וייראו האנשים כי הובאו בית יוסף , ויאמרו : על דבר הכסף השב באמתחתינו בתחלה אנחנו מובאים , להתגלל עלינו ולהתנפל עלינו ולקחת אתנו לעבדים ואת חמרינו . יט ויגשו אל האיש אשר על בית יוסף , וידברו אליו פתח הבית . כ ויאמרו : בי אדני , ירד ירדנו בתחלה לשבר אכל . כא ויהי כי באנו אל המלון , ונפתחה את אמתחתינו , והנה כסף איש בפי אמתחתו , כספנו במשקלו , ונשב אתו בידנו . כב וכסף אחר הורדנו בידנו לשבר אכל , לא ידענו מי שם כספנו באמתחתינו . ומשנה כסף ( טו : ( סכום כסף נוסף . לאשר על ביתו ( טז : ( לאיש שאחראי לבית של יוסף . וטבח טבח והכן ( טז : ( תשחט את בעלי החיים שמיעדים לארוחה , ותכין מהם אכל . על דבר הכסף השב באמתחתינו בתחלה ( יח : ( בגלל הכסף שקבלנו בחזרה בפעם הראשונה שבאנו למצרים . להתגלל עלינו ולהתנפל עלינו ( יח : ( להאשים אותנו בדברים שלא עשינו . בתחלה : ( כ ) בפעם הראשונה . אמתחתינו ( כא : ( השקים שלנו . כסף איש בפי אמתחתו ( כא : ( הכסף של כל אחד מאתנו נמצא בשק שלו . ונשב אתו בידנו ( כא : ( הפעם החזרנו את הכסף אתנו . הורדנובידנו ( כב : ( הבאנו אתנו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר