עמוד:179

ז ויאמרו : שאול שאל האיש לנו ולמולדתנו לאמר : העוד אביכם חי ? היש לכם אח ? ונגד לו על פי הדברים האלה . הידוע נדע , כי יאמר : הורידו את אחיכם ? ח ויאמר יהודה אל ישראל אביו : שלחה הנער אתי ונקומה ונלכה , ונחיה ולא נמות , גם אנחנו גם אתה גם טפנו . ט אנכי אערבנו , מידי תבקשנו . אם לא הביאתיו אליך והצגתיו לפניך , וחטאתי לך כל הימים . י כי לולא התמהמהנו , כי עתה שבנו זה פעמים . יא ויאמר אלהם ישראל אביהם : אם כן אפוא זאת עשו : קחו מזמרת הארץ בכליכם , והורידו לאיש מנחה , מעט צרי ומעט דבש , נכאת ולט , בטנים ושקדים . יב וכסף משנה קחו בידכם , ואת הכסף המושב בפי אמתחתיכם תשיבו בידכם , אולי משגה הוא . יג ואת אחיכם קחו , וקומו שובו אל האיש . יד ואל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש , ושלח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין . ואני , כאשר שכלתי שכלתי . הידוע נדע כי יאמר הורידו את אחיכם : ( ז ) האם יכלנו לדעת שיבקש שנביא למצרים את אחינו בנימין ? טפנו : ( ח ) הטף שלנו , הילדים שלנו . אנכי אערבנו מידי תבקשנו : ( ט ) אני אהיה אחראי לשלומו של בנימין . וחטאתי לך כל הימים : ( ט ) לא תסלח לי לעולם . לולא התמהמהנו : ( י ) אם לא היינו מתעכבים . מזמרת הארץ ( יא : ( מהפרות המבחרים והטובים של ארץ כנען . מנחה ( יא : ( מתנה . צרי ... נכאת ולט ( יא : ( סוגים של בשם , תרופות או תבלינים . הכסף המושב בפי אמתחתיכם ( יב : ( הכסף שהחזירו לכם בשקים שלכם . אולי משגה הוא ( יב : ( אולי זו היתה שגיאה . אחיכם אחר ( יד : ( שמעון . כאשר שכלתישכלתי ( יד : ( יוסף מת , אני כבר שכלתי אותו . עכשו אולי גם בנימין ימות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר