עמוד:174

ח ויכר יוסף את אחיו , והם לא הכרהו . ט ויזכר יוסף את החלמות אשר חלם להם , ויאמר אלהם : מרגלים אתם , לראות את ערות הארץ באתם . י ויאמרו אליו : לא אדני , ועבדיך באו לשבר אכל . יא כלנו בני איש אחד נחנו , כנים אנחנו , לא היו עבדיך מרגלים . יב ויאמר אלהם : לא , כי ערות הארץ באתם לראות . יג ויאמרו : שנים עשר עבדיך אחים אנחנו , בני איש אחד בארץ כנען , והנה הקטן את אבינו היום , והאחד איננו . יד ויאמר אלהם יוסף : הוא אשר דברתי אלכם לאמר : מרגלים אתם . טו בזאת תבחנו : חי פרעה אם תצאו מזה , כי אם בבוא אחיכם הקטן הנה . טז שלחו מכם אחד ויקח את אחיכם , ואתם האסרו , ויבחנו דבריכם , האמת אתכם . ואם לא , חי פרעה כי מרגלים אתם . יז ויאסף אתם אל משמר שלשת ימים . לראות את ערות הארץ באתם : ( ט ) באתם לרגל ולגלות את המקומות הנסתרים של ארץ מצרים , שמהם אפשר לתקף . נחנו ( יא : ( אנחנו . כנים ( יא : ( אנשים ישרים . הקטן ( יג : ( האח הצעיר ביותר ( בנימין . ( את אבינו ( יג : ( נשאר עם אבינו . והאחד איננו ( יג : ( אח אחד ( יוסף ) איננו . בזאת תבחנו ( טו : ( כך אבדק מי אתם . חיפרעה ( טו : ( מין שבועה , אני נשבע בחייו של פרעה . אםתצאו מזה ( טו : ( תוכלו לצאת מארץ מצרים ... כי אם בבוא אחיכם הקטן הנה ( טו : ( רק כאשר אחיכם הצעיר , בנימין , יבוא למצרים . האסרו ( טז : ( תכנסו לבית-הסהר . ויבחנודבריכם האמת אתכם ( טז : ( אני אבחן , אבדק אם דברתם אמת או שקר . משמר ( יז : ( בית-הסהר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר