עמוד:170

אוגרים מזון לשנות הרעב מז ותעש הארץ בשבע שני השבע לקמצים . מח ויקבץ את כל אכל שבע שנים אשר היו בארץ מצרים , ויתן אכל בערים , אכל שדה העיר אשר סביבתיה נתן בתוכה . מט ויצבר יוסף בר כחול הים הרבה מאד , עד כי חדל לספר כי אין מספר . נ וליוסף ילד שני בנים , בטרם תבוא שנת הרעב , אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע כהן און . נא ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה , כי נשני אלהים את כל עמלי ואת כל בית אבי . נב ואת שם השני קרא אפרים , כי הפרני אלהים בארץ עניי . ותעש הארץ בשבע שני השבע לקמצים ( מז : ( בשנים של השבע היה שפע של תבואה . קמצים ( מז : ( הרבה מאוד תבואה , שפע של תבואה . ויקבץ ( מח : ( קבץ , אסף . אכל שדה העיר אשר סביבתיה ( מח : ( את האכל שגדל בשדות מסביב לעיר . ויצבר יוסף בר ( מט : ( יוסף אסף תבואה מאנשי מצרים . כחול הים ( מט : ( הרבה , כמספר גרגירי החול שיש בים . ילד : ( נ ) נולדו . נשני ( נא : ( השכיח ממני , גרם לי לשכח . עמלי ( נא : ( הסבל שלי . בית אבי ( נא : ( משפחתי . הפרני ( נב : ( נתן לי ילדים . בארץ עניי ( נב : ( בארץ שבה סבלתי , היא ארץ מצרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר