עמוד:169

מ אתה תהיה על ביתי , ועל פיך ישק כל עמי . רק הכסא אגדל ממך . מא ויאמר פרעה אל יוסף : ראה נתתי אתך על כל ארץ מצרים . מב ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו , ויתן אתה על יד יוסף , וילבש אתו בגדי שש , וישם רבד הזהב על צוארו . מג וירכב אתו במרכבת המשנה אשר לו , ויקראו לפניו אברך , ונתון אתו על כל ארץ מצרים . מד ויאמר פרעה אל יוסף : אני פרעה , ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים . מה ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח , ויתן לו את אסנת בת פוטי פרע כהן אן לאשה , ויצא יוסף על ארץ מצרים . מו ויוסף בן שלשים שנה בעמדו לפני פרעה מלך מצרים , ויצא יוסף מלפני פרעה ויעבר בכל ארץ מצרים . תהיה על ביתי : ( מ ) תהיה אחראי לבית המלך . ועל פיך ישק כל עמי : ( מ ) כל העם יתנהג לפי הדברים שיצאו מפיך . רק הכסא אגדל ממך : ( מ ) אני אשב על כסא המלכות , וזה יהיה ההבדל היחיד בינינו . נתתי אתך על כל ארץ מצרים ( מא : ( מניתי אותך אחראי לכל ארץ מצרים . ויסר ( מב : ( הסיר , הוריד . בגדי שש ( מב : ( בגדים שעשויים מבד משבח . רבד הזהב ( מב : ( שרשרת זהב . המשנה ( מג : ( הסגן של המלך . ויקראו לפניו אברך ( מג : ( קראו לו בתאר של כבוד . ובלעדיך ( מד : ( בלי פקדה ממך . צפנת פענח ( מה : ( השם שפרעה נתן ליוסף . פרוש השם הוא : שמפענח צפונות , שפותר סודות . ויצא יוסף על ארץ מצרים ( מה : ( יוסף נעשה אחראי לכל ארץ מצרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר