עמוד:168

יוסף מיעץ לפרעה לג ועתה ירא פרעה , איש נבון וחכם , וישיתהו על ארץ מצרים . לד יעשה פרעה , ויפקד פקדים על הארץ , וחמש את ארץ מצרים בשבע שני השבע . לה ויקבצו את כל אכל השנים הטבות הבאת האלה , ויצברו בר תחת יד פרעה אכל בערים , ושמרו . לו והיה האכל לפקדון לארץ , לשבע שני הרעב אשר תהיין בארץ מצרים , ולא תכרת הארץ ברעב . לז וייטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו . לח ויאמר פרעה אל עבדיו : הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בו ? לט ויאמר פרעה אל יוסף : אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת , אין נבון וחכם כמוך . ירא פרעה איש נבון וחכם ( לג : ( פרעה יבחר איש נבון וחכם . וישיתהו ( לג : ( ישים אותו , ימנה את האיש החכם . ויפקד פקדים ( לד : ( ימנה אנשים שיהיו להם תפקידים מיחדים . וחמש ( לד : ( יקח חמישית מן התבואה ( מכל 5 אלמות יקח אלמה אחת . ( שני השבע ( לד : ( שנים של שפע של אכל . ויקבצו ... ויצברו ( לה : ( הפקידים יאספו . בר ( לה : ( תבואה – חטה ושעורה שטוחנים לקמח כדי לאפות לחם . תחת יד פרעה ( לה : ( התבואה תהיה בשליטת פרעה . הוא יחליט מה יעשו בתבואה . לפקדון ( לו : ( למשמרת . ישמרו עליו ולא יאכלו אותו . וייטב הדבר ( לז : ( ההצעה של יוסף נראתה טוב , מצאה חן בעיני פרעה . הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בו ( לח : ( האם אפשר למצא איש כזה , שאלהים מלוה אותו ועוזר לו לפעל ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר