עמוד:166

פתרון החלומות יז וידבר פרעה אל יוסף : בחלמי הנני עמד על שפת היאר . יח והנה מן היאר עלת שבע פרות , בריאות בשר ויפת תאר , ותרעינה באחו . יט והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן , דלות ורעות תאר מאד ורקות בשר . לא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרע . כ ותאכלנה הפרות הרקות והרעות את שבע הפרות הראשנות הבריאת . כא ותבאנה אל קרבנה , ולא נודע כי באו אל קרבנה , ומראיהן רע כאשר בתחלה . ואיקץ . כב וארא בחלמי , והנה שבע שבלים עלת בקנה אחד , מלאת וטבות . כג והנה שבע שבלים , צנמות דקות שדפות קדים , צמחות אחריהם . כד ותבלען השבלים הדקת את שבע השבלים הטבות . ואמר אל החרטמים , ואין מגיד לי . דלות ( יט : ( רזות . ורעות תאר מאוד ( יט : ( שנראות רע . ורקות בשר ( יט : ( רזות . ותבאנה אל קרבנה ( כא : ( נבלעו ונעלמו בתוך הפרות הרזות . ולא נודע כי באו אל קרבנה ( כא : ( לא היה אפשר לראות שהפרות הרזות בלעו את הפרות השמנות . כאשר בתחלה ( כא : ( כמו שנראו בתחלת החלום . ואיקץ ( כא : ( הקצתי , התעוררתי . צנמות ( כג : ( יבשות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר