עמוד:164

חלומות פרעה א ויהי מקץ שנתים ימים , ופרעה חלם , והנה עמד על היאר . ב והנה מן היאר עלת שבע פרות יפות מראה ובריאת בשר , ותרעינה באחו . ג והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן מן היאר , רעות מראה ודקות בשר , ותעמדנה אצל הפרות על שפת היאר . ד ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקת הבשר את שבע הפרות יפת המראה והבריאת . וייקץ פרעה . ה ויישן ויחלם שנית , והנה שבע שבלים עלות בקנה אחד , בריאות וטבות . ו והנה שבע שבלים , דקות ושדופת קדים , צמחות אחריהן . ז ותבלענה השבלים הדקות את שבע השבלים הבריאות והמלאות . וייקץ פרעה והנה חלום . ח ויהי בבקר ותפעם רוחו , וישלח ויקרא את כל חרטמי מצרים ואת כל חכמיה , ויספר פרעה להם את חלמו , ואין פותר אותם לפרעה . על היאר : ( א ) ליד נהר הנילוס שזורם במצרים . ובריאת בשר : ( ב ) שמנות . ותרעינה באחו : ( ב ) רעו בשדה , אכלו עשב במרעה . רעות מראה : ( ג ) שנראות רע . ודקות בשר : ( ג ) רזות . וייקץ : ( ד ) הקיץ , התעורר . בקנה אחד : ( ה ) בגבעול אחד . ושדופת קדים : ( ו ) יבשות , בגלל הרוח המזרחית החמה שנקראת "רוח קדים . " והנה חלום : ( ז ) הבין שזה היה חלום . ותפעם רוחו : ( ח ) התרגש ופחד מהחלום שחלם . חרטמימצרים : ( ח ) החרטמים הם יועצים ומכשפים שעזרו למלך מצרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר