עמוד:161

ז וישאל את סריסי פרעה אשר אתו במשמר בית אדניו לאמר : מדוע פניכם רעים היום ? ח ויאמרו אליו : חלום חלמנו , ופתר אין אתו . ויאמר אלהם יוסף : הלוא לאלהים פתרנים , ספרו נא לי . ט ויספר שר המשקים את חלמו ליוסף , ויאמר לו : בחלומי והנה גפן לפני . י ובגפן שלשה שריגם , והוא כפרחת עלתה נצה , הבשילו אשכלתיה ענבים . יא וכוס פרעה בידי , ואקח את הענבים ואשחט אתם אל כוס פרעה , ואתן את הכוס על כף פרעה . יב ויאמר לו יוסף : זה פתרנו : שלשת השרגים שלשת ימים הם . יג בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך והשיבך על כנך , ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו . יד כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך , ועשית נא עמדי חסד , והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה . טו כי גנב גנבתי מארץ העברים , וגם פה לא עשיתי מאומה , כי שמו אתי בבור . מדוע פניכם רעים היום : ( ז ) למה אתם עצובים היום ? הלוא לאלהים פתרנים : ( ח ) רק אלהים יודע את פתרון החלומות . גפן : ( ט ) צמח שגדלים עליו אשכולות ענבים . שריגם : ( י ) ענפים . כפרחת : ( י ) בזמן שהיא פרחה . עלתה נצה : ( י ) נצני הגפן התחילו להתפתח . ואשחט ( יא : ( סחטתי . על כף פרעה ( יא : ( ביד של פרעה . והשיבך על כנך ( יג : ( יחזיר אותך לתפקידך הראשון . כמשפט הראשון ( יג : ( כמו שהיה בהתחלה . כי אם זכרתני אתך ( יד : ( אם תזכר אותי . כאשר ייטב לך ( יד : ( כשיהיה לך טוב . ועשית נא עמדי חסד ( יד : ( תעשה לי טובה גדולה . גנב גנבתי ( טו : ( נגנבתי , נחטפתי . מארץ העברים ( טו : ( מארץ כנען . לא עשיתי מאומה כי שמו אתי בבור ( טו : ( שמו אותי בבית-הסהר אף על פי שלא עשיתי כלום .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר