עמוד:159

פרק מ שר האופים , שאחראי לאכל של המלך - ושר המשקים , שאחראי למשקאות של המלך , היו עם יוסף בבית-הסהר . שניהם חלמו חלום , אבל לא ידעו מה המשמעות שלו . כדי לפתר את החלום , הם פנו אל הממחה בחלומות ... יוסף ! בבית-הסהר א ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים והאפה , לאדניהם , למלך מצרים . ב ויקצף פרעה על שני סריסיו , על שר המשקים ועל שר האופים . ג ויתן אתם במשמר בית שר הטבחים , אל בית הסהר , מקום אשר יוסף אסור שם . ד ויפקד שר הטבחים את יוסף אתם , וישרת אתם , ויהיו ימים במשמר . משקה מלך מצרים : ( א ) השר שאחראי למשקאות בארמון המלך ( כמו יין או מים . ( והאפה : ( א ) השר שאחראי למזון בארמון המלך , שר האופים . ויקצף : ( ב ) כעס . סריסיו : ( ב ) הסריסים שלו , אנשים שעובדים בשביל פרעה מלך מצרים . שר המשקים : ( ב ) השר שאחראי למשקאות בארמון המלך . ויתן אתם במשמר בית שר הטבחים : ( ג ) שם אותם בבית-הסהר שנמצא בבית של שר הטבחים . שר הטבחים : ( ג ) השר שאחראי להרג את מי שקבל ענש מות . ויפקד שר הטבחים את יוסף אתם : ( ד ) שר הטבחים מנה את יוסף לדאג לשר המשקים ולשר האופים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר