עמוד:158

טו ויהי כשמעו כי הרימתי קולי ואקרא , ויעזב בגדו אצלי וינס ויצא החוצה . טז ותנח בגדו אצלה , עד בוא אדניו אל ביתו . יז ותדבר אליו כדברים האלה לאמר : בא אלי העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק בי . יח ויהי כהרימי קולי ואקרא , ויעזב בגדו אצלי וינס החוצה . יוסף בבית-הסהר יט ויהי כשמע אדניו את דברי אשתו אשר דברה אליו לאמר : כדברים האלה עשה לי עבדך , ויחר אפו . כ ויקח אדני יוסף אתו ויתנהו אל בית הסהר , מקום אשר אסירי המלך אסורים . ויהי שם בבית הסהר . כא ויהי יהוה את יוסף ויט אליו חסד , ויתן חנו בעיני שר בית-הסהר . כב ויתן שר בית-הסהר ביד יוסף את כל האסירם אשר בבית הסהר , ואת כל אשר עשים שם , הוא היה עשה . כג אין שר בית-הסהר ראה את כל מאומה בידו , באשר יהוה אתו , ואשר הוא עשה יהוה מצליח . ויחר אפו ( יט : ( הוא כעס . ויתנהו אל בית הסהר : ( כ ) שם אותו בבית-הסהר . ויט אליוחסד ( כא : ( עשה לו טובה גדולה . ויתןחנו בעיני שר בית-הסהר ( כא : ( ה' גרם שיוסף יהיה חביב על שר בית-הסהר . ביד יוסף ( כב : ( באחריותו של יוסף . איןשר בית-הסהר ראה את כל מאומה בידו ( כג : ( שר בית-הסהר סמך על יוסף ולא בדק שום דבר שיוסף עשה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר