עמוד:157

יוסף ואשת פוטיפר ז ויהי אחר הדברים האלה , ותשא אשת אדניו את עיניה אל יוסף , ותאמר : שכבה עמי . ח וימאן ויאמר אל אשת אדניו : הן אדני לא ידע אתי מה בבית , וכל אשר יש לו נתן בידי . ט איננו גדול בבית הזה ממני , ולא חשך ממני מאומה , כי אם אותך באשר את אשתו . ואיך אעשה הרעה הגדלה הזאת , וחטאתי לאלהים ? י ויהי כדברה אל יוסף יום יום , ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה . יא ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו , ואין איש מאנשי הבית שם בבית . יב ותתפשהו בבגדו לאמר : שכבה עמי . ויעזב בגדו בידה וינס ויצא החוצה . יג ויהי כראותה כי עזב בגדו בידה , וינס החוצה . יד ותקרא לאנשי ביתה ותאמר להם לאמר : ראו , הביא לנו איש עברי לצחק בנו . בא אלי לשכב עמי , ואקרא בקול גדול . שכבה עמי : ( ז ) בוא אלי בסתר ותהיה האהוב שלי . וימאן : ( ח ) סרב . לא ידע אתי מה בבית : ( ח ) פוטיפר לא יודע כלום על הדברים שבאחריותי בבית . איננוגדול בבית הזה ממני : ( ט ) אין אדם בבית שגדול יותר ממני , שחשוב יותר ממני . ולא חשך ממני מאומה : ( ט ) לא חסך ממני כלום , נתן לי הכל . כי אם אותך : ( ט ) הוא לא נתן לי אותך . באשר את אשתו : ( ט ) כי את אשתו . כהיום הזה ( יא : ( באחד הימים . מלאכתו ( יא : ( עבודתו . וינס ( יב : ( ברח . לצחק בנו ( יד : ( ללעג לנו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר