עמוד:153

מספרים ליעקב לא ויקחו את כתנת יוסף , וישחטו שעיר עזים , ויטבלו את הכתנת בדם . לב וישלחו את כתנת הפסים ויביאו אל אביהם , ויאמרו : זאת מצאנו , הכר נא הכתנת בנך הוא אם לא . לג ויכירה ויאמר : כתנת בני , חיה רעה אכלתהו , טרף טרף יוסף . לד ויקרע יעקב שמלתיו וישם שק במתניו , ויתאבל על בנו ימים רבים . לה ויקמו כל בניו וכל בנתיו לנחמו , וימאן להתנחם , ויאמר : כי ארד אל בני אבל שאלה . ויבך אתו אביו . לו והמדנים מכרו אתו אל מצרים , לפוטיפר סריס פרעה , שר הטבחים . שעיר עזים ( לא : ( תיש , הזכר של העז . הכר נא ( לב : ( תזהה בבקשה . הכתנת בנך היא אם לא ( לב : ( האם זאת הכתנת של בנך יוסף או לא ? טרף טרף יוסף ( לג : ( יוסף נטרף ומת . שמלתיו ( לד : ( הבגדים שלו . וישם שק במתניו ( לד : ( קשר שק סביב המתנים בגלל האבלוהצער . לנחמו ( לה : ( לנחם אותו , להשתתף בצערו . וימאן ( לה : ( סרב , לא הסכים . כי ארד אל בני אבל שאלה ( לה : ( אתאבל עד שאמות ואהיה עם בני המת . ויבך אתו אביו ( לה : ( יעקב בכה על מות יוסף . סריס פרעה ( לו : ( אדם שעובד בשביל מלך מצרים . שר הטבחים ( לו : ( השר שאחראי להרג את מי שקבל ענש מות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר