עמוד:152

מכירת יוסף כה וישבו לאכל לחם וישאו עיניהם ויראו , והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד , וגמליהם נשאים נכאת וצרי ולט , הולכים להוריד מצרימה . כו ויאמר יהודה אל אחיו : מה בצע כי נהרג את אחינו וכסינו את דמו ? כז לכו ונמכרנו לישמעאלים , וידנו אל תהי בו , כי אחינו בשרנו הוא . וישמעו אחיו . כח ויעברו אנשים מדינים סחרים , וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור , וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף . ויביאו את יוסף מצרימה . כט וישב ראובן אל הבור , והנה אין יוסף בבור . ויקרע את בגדיו . ל וישב אל אחיו ויאמר : הילד איננו , ואני אנה אני בא ? ארחתישמעאלים ( כה : ( שירה של ישמעאלים והגמלים שלהם שהולכים בטור . ישמעאלים הם אנשים מהעם הישמעאלי . נכאת וצרי ולט ( כה : ( סוגים של בשם , תרופות או תבלינים . הולכים להוריד מצרימה ( כה : ( הישמעאלים הלכו להביא את הסחורה למצרים . מה בצע כי נהרג את אחינו וכסינו את דמו ( כו : ( מה נרויח אם נהרג את אחינו ונסתיר את המעשה ? וידנואל תהי בו ( כז : ( אנחנו בעצמנו לא נפגע בו . אחינו בשרנו ( כז : ( הוא אח שלנו ואנחנו אחראים לשלומו . ויקרע את בגדיו ( כט : ( קרע את בגדיו מרב צער . ואניאנה אני בא : ( ל ) מה אעשה עכשו ? איך אוכל לשוב הביתה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר