עמוד:151

התכנית של האחים יח ויראו אתו מרחק , ובטרם יקרב אליהם , ויתנכלו אתו להמיתו . יט ויאמרו איש אל אחיו : הנה בעל החלמות הלזה בא . כ ועתה לכו ונהרגהו , ונשלכהו באחד הברות , ואמרנו : חיה רעה אכלתהו , ונראה מה יהיו חלמתיו . כא וישמע ראובן ויצלהו מידם , ויאמר : לא נכנו נפש . כב ויאמר אלהם ראובן : אל תשפכו דם , השליכו אתו אל הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בו , למען הציל אתו מידם , להשיבו אל אביו . יוסף בבור כג ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו , ויפשיטו את יוסף את כתנתו , את כתנת הפסים אשר עליו . כד ויקחהו וישלכו אתו הברה . והבור רק , אין בו מים . ובטרםיקרב אליהם ( יח : ( לפני שהתקרב אליהם . ויתנכלו אתו להמיתו ( יח : ( חשבו להרג אותו . בעל החלמות הלזה ( יט : ( חולם החלומות הזה . ואמרנוחיה רעה אכלתהו : ( כ ) נספר שחית פרא טרפה אותו . לא נכנו נפש ( כא : ( לא נהרג אותו . ויד אל תשלחו בו ( כב : ( אל תפגעו בו לרעה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר