עמוד:150

י ויספר אל אביו ואל אחיו , ויגער בו אביו , ויאמר לו : מה החלום הזה אשר חלמת ? הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה ? יא ויקנאו בו אחיו , ואביו שמר את הדבר . הפגישה בין יוסף לאיש בשדה יב וילכו אחיו לרעות את צאן אביהם בשכם . יג ויאמר ישראל אל יוסף : הלוא אחיך רעים בשכם , לכה ואשלחך אליהם . ויאמר לו : הנני . יד ויאמר לו : לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר . וישלחהו מעמק חברון , ויבא שכמה . טו וימצאהו איש , והנה תעה בשדה , וישאלהו האיש לאמר : מה תבקש ? טז ויאמר : את אחי אנכי מבקש , הגידה נא לי איפה הם רעים . יז ויאמר האיש : נסעו מזה , כי שמעתי אמרים : נלכה דתינה . וילך יוסף אחר אחיו וימצאם בדתן . ויגער : ( י ) גער בו , העיר לו על ההתנהגות שלו . הבוא נבוא : ( י ) האם נבוא ? שמר את הדבר ( יא : ( זכר את דברי יוסף והתיחס אליהם ברצינות . והשבני דבר ( יד : ( תחזר ותאמר לי מה שלומם . תעה ( טו : ( מחפש את הדרך . מה תבקש ( טו : ( מה אתה מחפש ? את אחי אנכי מבקש ( טז : ( אני מחפש את האחים שלי . נסעומזה ( יז : ( הלכו מפה . נלכה דתינה ( יז : ( נלך אל העיר דותן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר