עמוד:149

יוסף חולם חלומות ה ויחלם יוסף חלום ויגד לאחיו , ויוספו עוד שנא אתו . ו ויאמר אליהם : שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי . ז והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך השדה , והנה קמה אלמתי וגם נצבה , והנה תסבינה אלמתיכם ותשתחוין לאלמתי . ח ויאמרו לו אחיו : המלך תמלך עלינו , אם משול תמשל בנו ? ויוספו עוד שנא אתו על חלמתיו ועל דבריו . ט ויחלם עוד חלום אחר , ויספר אתו לאחיו , ויאמר : הנה חלמתי חלום עוד , והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי . מאלמים אלמים : ( ז ) אוספים את השבולים לאלמות , לחבילות . נצבה : ( ז ) עמדה . תסבינה : ( ז ) סבבו , הקיפו . המלך תמלך עלינו אם משול תמשל בנו : ( ח ) האם אתה רוצה לשלט בנו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר