עמוד:148

פרק לז ליעקבהיו 12 בנים . אבלהואהכיאהבאתיוסףוהכיןרקלוכתנתפסים . יוסף חלם חלומות שהרגיזו את האחים , והם החליטו להרג אותו ! ראובן הבכור נסה לשנות את ההחלטה , והציע במקום להרג את יוסף – לזרק אותו לבור , ויהודה הציע למכר אותו לשירה של סוחרים . אהבה ושנאה במשפחה של יעקב א וישב יעקב בארץ מגורי אביו , בארץ כנען . ב אלה תלדות יעקב : יוסף בן שבע עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן , והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו . ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם . ג וישראל אהב את יוסף מכל בניו , כי בן זקנים הוא לו , ועשה לו כתנת פסים . ד ויראו אחיו כי אתו אהב אביהם מכל אחיו , וישנאו אתו , ולא יכלו דברו לשלם . רעה את אחיו בצאן : ( ב ) רועה עם האחים שלו , עוזר להם לגדל את הכבשים והעזים של אבא שלהם . והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו : ( ב ) עוזר לבנים של השפחות , עוזר לאחים שלו . ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם : ( ב ) יוסף ספר ליעקב על המעשים הרעים שהאחים שלו עשו . בן זקנים : ( ג ) בן שנולד לו כשהיה זקן . כתנת פסים : ( ג ) בגד מיחד . ולא יכלו דברו לשלם : ( ד ) לא היו מסגלים לשאל אותו מה שלומו ( כי שנאו אותו . ( ספורי יוסף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר