עמוד:147

יז ואלה בני רעואל בן עשו : אלוף נחת , אלוף זרח , אלוף שמה , אלוף מזה . אלה אלופי רעואל בארץ אדום , אלה בני בשמת אשת עשו . יח ואלה בני אהליבמה אשת עשו : אלוף יעוש , אלוף יעלם , אלוף קרח . אלה אלופי אהליבמה בת ענה אשת עשו . יט אלה בני עשו , ואלה אלופיהם , הוא אדום . כ אלה בני שעיר החרי , ישבי הארץ : לוטן ושובל , וצבעון וענה . כא ודשון ואצר ודישן . אלה אלופי החרי בני שעיר בארץ אדום . כב ויהיו בני לוטן , חרי והימם , ואחות לוטן תמנע . כג ואלה בני שובל : עלון ומנחת ועיבל , שפו ואונם . כד ואלה בני צבעון : ואיה וענה , הוא ענה אשר מצא את הימם במדבר ברעתו את החמרים לצבעון אביו . כה ואלה בני ענה : דשן , ואהליבמה בת ענה . כו ואלה בני דישן : חמדן ואשבן , ויתרן וכרן . כז אלה בני אצר : בלהן וזעון ועקן . כח אלה בני דישן : עוץ וארן . כט אלה אלופי החרי : אלוף לוטן , אלוף שובל , אלוף צבעון , אלוף ענה . ל אלוף דשן , אלוף אצר , אלוף דישן . אלה אלופי החרי לאלפיהם בארץ שעיר . לא ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום , לפני מלך מלך לבני ישראל : לב וימלך באדום בלע בן בעור , ושם עירו דנהבה . לג וימת בלע , וימלך תחתיו יובב בן זרח מבצרה . לד וימת יובב , וימלך תחתיו חשם מארץ התימני . לה וימת חשם , וימלך תחתיו הדד בן בדד , המכה את מדין בשדה מואב , ושם עירו עוית . לו וימת הדד , וימלך תחתיו שמלה ממשרקה . לז וימת שמלה , וימלך תחתיו שאול מרחבות הנהר . לח וימת שאול , וימלך תחתיו בעל חנן בן עכבור . לט וימת בעל חנן בן עכבור , וימלך תחתיו הדר , ושם עירו פעו , ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב . מ ואלה שמות אלופי עשו למשפחתם , למקמתם בשמתם : אלוף תמנע , אלוף עלוה , אלוף יתת . מא אלוף אהליבמה , אלוף אלה , אלוף פינן . מב אלוף קנז , אלוף תימן , אלוף מבצר . מג אלוף מגדיאל , אלוף עירם . אלה אלופי אדום למשבתם בארץ אחזתם , הוא עשו אבי אדום .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר