עמוד:146

פרק לו הפרק מספר על הילדים שנולדו לעשו , על הנכדים וגם על מלכי הארץ ההיא – ארץ אדום . א ואלה תלדות עשו , הוא אדום : ב עשו לקח את נשיו מבנות כנען : את עדה בת אילון החתי , ואת אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי . ג ואת בשמת בת ישמעאל , אחות נביות . ד ותלד עדה לעשו את אליפז . ובשמת ילדה את רעואל . ה ואהליבמה ילדה את יעוש ואת יעלם ואת קרח . אלה בני עשו אשר ילדו לו בארץ כנען . ו ויקח עשו את נשיו ואת בניו ואת בנתיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קנינו , אשר רכש בארץ כנען , וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו . ז כי היה רכושם רב משבת יחדו , ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אתם מפני מקניהם . ח וישב עשו בהר שעיר . עשו הוא אדום . ט ואלה תלדות עשו אבי אדום בהר שעיר . י אלה שמות בני עשו : אליפז בן עדה אשת עשו , רעואל בן בשמת אשת עשו . יא ויהיו בני אליפז - תימן , אומר , צפו וגעתם וקנז . יב ותמנע היתה פילגש לאליפז בן עשו , ותלד לאליפז את עמלק . אלה בני עדה אשת עשו . יג ואלה בני רעואל : נחת וזרח , שמה ומזה . אלה היו בני בשמת אשת עשו . יד ואלה היו בני אהליבמה בת ענה בת צבעון אשת עשו , ותלד לעשו את יעוש ואת יעלם ואת קרח . טו אלה אלופי בני עשו , בני אליפז בכור עשו : אלוף תימן , אלוף אומר , אלוף צפו , אלוף קנז . טז אלוף קרח , אלוף געתם , אלוף עמלק . אלה אלופי אליפז בארץ אדום , אלה בני עדה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר