עמוד:145

כא ויסע ישראל , ויט אהלה מהלאה למגדל עדר . כב ויהי בשכן ישראל בארץ ההוא , וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו , וישמע ישראל . ויהיו בני יעקב שנים עשר . כג בני לאה - בכור יעקב ראובן , ושמעון ולוי ויהודה , ויששכר וזבלון . כד בני רחל - יוסף ובנימן . כה ובני בלהה שפחת רחל - דן ונפתלי . כו ובני זלפה שפחת לאה - גד ואשר . אלה בני יעקב אשר ילד לו בפדן ארם . כז ויבא יעקב אל יצחק אביו , ממרא קרית הארבע , הוא חברון , אשר גר שם אברהם ויצחק . כח ויהיו ימי יצחק מאת שנה ושמנים שנה . כט ויגוע יצחק וימת ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים . ויקברו אתו עשו ויעקב בניו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר