עמוד:143

אלהים מברך את יעקב ט וירא אלהים אל יעקב עוד , בבאו מפדן ארם , ויברך אתו . י › ויאמר לו אלהים : שמך יעקב , לא יקרא שמך עוד יעקב , כי אם ישראל יהיה שמך . ויקרא את שמו ישראל . יא ויאמר לו אלהים : אני אל שדי פרה ורבה , גוי וקהל גוים יהיה ממך , ומלכים מחלציך יצאו . יב ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק , לך אתננה , ולזרעך אחריך אתן את הארץ . יג ויעל מעליו אלהים במקום אשר דבר אתו . יד ויצב יעקב מצבה במקום אשר דבר אתו , מצבת אבן , ויסך עליה נסך ויצק עליה שמן . טו ויקרא יעקב את שם המקום אשר דבר אתו שם אלהים , בית-אל . וירא : ( ט ) נראה , התגלה . עוד : ( ט ) שוב . לא יקרא שמך עוד יעקב , כי אם ישראל יהיה שמך : ( י ) לא יקראו לך יותר יעקב – אלא ישראל . פרה ורבה ( יא : ( יהיו לך הרבה צאצאים . גוי וקהל גוים יהיה ממך ( יא : ( יצא ממך עם גדול . ומלכים מחלציך יצאו ( יא : ( חלק מהצאצאים שלך יהיו מלכים . ויעל מעליו ( יג : ( עלה , נעלם , הסתלק . ויצב ( יד : ( הציב , העמיד . מצבה ( יד : ( אבן לכבוד מה שקרה במקום . ויסך עליה נסך ( יד : ( יצק עליה נוזל , כנראה יין . ויצק ( יד : ( יצק , שפך , מזג .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר