עמוד:142

פרק לה יעקב ומשפחתו המשיכו במסע והגיעו לבית-אל , למקום שבו ה' נגלה ליעקב בעבר . הםהמשיכווהגיעולאזורביתלחם . בדרךילדהרחלאתהבןהקטן שלה ושל יעקב – בנימין , אבל בזמן הלדה קרה אסון . רחל מתה . א ויאמר אלהים אל יעקב : קום עלה בית-אל ושב שם , ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בברחך מפני עשו אחיך . ב ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו : הסרו את אלהי הנכר אשר בתככם והטהרו והחליפו שמלתיכם . ג ונקומה ונעלה בית-אל , ואעשה שם מזבח לאל הענה אתי ביום צרתי , ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי . ד ויתנו אל יעקב את כל אלהי הנכר אשר בידם ואת הנזמים אשר באזניהם , ויטמן אתם יעקב תחת האלה אשר עם שכם . ה ויסעו . ויהי חתת אלהים על הערים אשר סביבותיהם , ולא רדפו אחרי בני יעקב . ו ויבא יעקב לוזה אשר בארץ כנען , הוא בית-אל , הוא וכל העם אשר עמו . ז ויבן שם מזבח , ויקרא למקום אל בית-אל כי שם נגלו אליו האלהים בברחו מפני אחיו . ח ותמת דברה מינקת רבקה , ותקבר מתחת לבית-אל תחת האלון . ויקרא שמו אלון בכות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר