עמוד:141

טז ונתנו את בנתינו לכם , ואת בנתיכם נקח לנו , וישבנו אתכם , והיינו לעם אחד . יז ואם לא תשמעו אלינו להמול , ולקחנו את בתנו והלכנו . יח וייטבו דבריהם בעיני חמור , ובעיני שכם בן חמור . יט ולא אחר הנער לעשות הדבר , כי חפץ בבת יעקב , והוא נכבד מכל בית אביו . כ ויבא חמור ושכם בנו אל שער עירם , וידברו אל אנשי עירם לאמר : כא האנשים האלה שלמים הם אתנו וישבו בארץ ויסחרו אתה , והארץ הנה רחבת ידים לפניהם . את בנתם נקח לנו לנשים , ואת בנתינו נתן להם . כב אך בזאת יאתו לנו האנשים לשבת אתנו , להיות לעם אחד : בהמול לנו כל זכר , כאשר הם נמלים . כג מקנהם וקנינם וכל בהמתם , הלוא לנו הם . אך נאותה להם , וישבו אתנו . כד וישמעו אל חמור ואל שכם בנו , כל יצאי שער עירו , וימלו כל זכר , כל יצאי שער עירו . כה ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים , ויקחו שני בני יעקב , שמעון ולוי אחי דינה , איש חרבו , ויבאו על העיר בטח , ויהרגו כל זכר . כו ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב , ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו . כז בני יעקב באו על החללים , ויבזו העיר , אשר טמאו אחותם . כח את צאנם ואת בקרם ואת חמריהם , ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו . כט ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם שבו ויבזו , ואת כל אשר בבית . ל ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי : עכרתם אתי , להבאישני בישב הארץ , בכנעני ובפרזי . ואני מתי מספר , ונאספו עלי והכוני , ונשמדתי אני וביתי . לא ויאמרו : הכזונה יעשה את אחותנו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר