עמוד:140

פרק לד דינה , הבת של יעקב ולאה , פגשה איש זר בשם שכם . הוא פגע בה ואחר כך התאהב בה ורצה להתחתן אתה . יעקב הסכים , אבל האחים של דינה כעסו מאוד על הפגיעה באחותם ותכננו מזימה : הם הסכימו לחתונה , אבל בקשו שכל בני המשפחה של שכם יעשו ברית מילה . בלילה , לאחר ברית המילה , לאנשי שכם היו כאבים , ואז באו האחים של דינה לעיר שלהם והרגו את כלם . א ותצא דינה בת לאה , אשר ילדה ליעקב , לראות בבנות הארץ . ב וירא אתה שכם בן חמור החוי נשיא הארץ , ויקח אתה וישכב אתה ויענה . ג ותדבק נפשו בדינה בת יעקב , ויאהב את הנער , וידבר על לב הנער . ד ויאמר שכם אל חמור אביו לאמר : קח לי את הילדה הזאת לאשה . ה ויעקב שמע כי טמא את דינה בתו , ובניו היו את מקנהו בשדה , והחרש יעקב עד באם . ו ויצא חמור אבי שכם אל יעקב , לדבר אתו . ז ובני יעקב באו מן השדה כשמעם , ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד , כי נבלה עשה בישראל , לשכב את בת יעקב , וכן לא יעשה . ח וידבר חמור אתם לאמר : שכם בני , חשקה נפשו בבתכם . תנו נא אתה לו לאשה . ט והתחתנו אתנו : בנתיכם תתנו לנו , ואת בנתינו תקחו לכם . י ואתנו תשבו , והארץ תהיה לפניכם . שבו וסחרוה והאחזו בה . יא ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה : אמצא חן בעיניכם , ואשר תאמרו אלי אתן . יב הרבו עלי מאד מהר ומתן , ואתנה כאשר תאמרו אלי , ותנו לי את הנער לאשה . יג ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה וידברו , אשר טמא את דינה אחתם . יד ויאמרו אליהם : לא נוכל לעשות הדבר הזה , לתת את אחתנו לאיש אשר לו ערלה , כי חרפה הוא לנו . טו אך בזאת נאות לכם : אם תהיו כמנו , להמל לכם כל זכר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר