עמוד:137

פרק לג אחרי שנים בחרן יעקב חזר לכנען , אבל הוא חשש מהפגישה עם עשו אחיו . הפגישה עברה בשלום , האחים התחבקו והתנשקו , ואחרי שנים רבות – יעקב ועשו התפיסו . יעקב מתכונן לפגישה עם עשו א וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא , ועמו ארבע מאות איש . ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות . ב וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשנה , ואת לאה וילדיה אחרנים , ואת רחל ואת יוסף אחרנים . ג והוא עבר לפניהם , וישתחו ארצה שבע פעמים , עד גשתו עד אחיו . יעקב ועשו נפגשים ד וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על צוארו וישקהו , ויבכו . ה וישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים , ויאמר : מי אלה לך ? ויאמר : הילדים אשר חנן אלהים את עבדך . ו ותגשן השפחות , הנה וילדיהן , ותשתחוין . ויחץ : ( א ) חצה , חלק . על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות : ( א ) עם לאה , עם רחל ועם השפחות . יעקב חלק את הילדים לקבוצות , לפי האמהות . ראשנה : ( ב ) מלפנים , בראש הטור . ואת רחל ואת יוסף אחרנים : ( ב ) רחל ויוסף היו האחרונים בטור , אחרי לאה וילדיה והשפחות וילדיהן . עד גשתו עד אחיו : ( ג ) עד שהגיע לעשו . וישקהו : ( ד ) נשק אותו . מי אלה לך : ( ה ) מי האנשים האלה שנמצאים אתך ? חנן : ( ה ) נתן , העניק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר