עמוד:136

כז ויאמר : שלחני , כי עלה השחר . ויאמר : לא אשלחך , כי אם ברכתני . כח ויאמר אליו : מה שמך ? ויאמר : יעקב . כט ויאמר : לא יעקב יאמר עוד שמך , כי אם ישראל , כי שרית עם אלהים ועם אנשים , ותוכל . ל וישאל יעקב , ויאמר : הגידה נא שמך . ויאמר : למה זה תשאל לשמי ? ויברך אתו שם . לא ויקרא יעקב שם המקום פניאל , כי ראיתי אלהים פנים אל פנים , ותנצל נפשי . לב ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל , והוא צלע על ירכו . לג על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה , כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה . כי אם ברכתני ( כז : ( רק אם תברך אותי . לא יעקב יאמר עוד שמך ( כט : ( מעכשו לא יקראו לך יעקב . שרית ( כט : ( נלחמת . ותוכל ( כט : ( ונצחת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר