עמוד:135

המפגש ביבוק כב ותעבר המנחה על פניו , והוא לן בלילה ההוא במחנה . כג ויקם בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחתיו ואת אחד עשר ילדיו , ויעבר את מעבר יבק . כד ויקחם ויעברם את הנחל , ויעבר את אשר לו . כה ויותר יעקב לבדו , ויאבק איש עמו עד עלות השחר . כו וירא כי לא יכל לו , ויגע בכף ירכו , ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו . המנחה ( כב : ( המתנה שהכין יעקב לעשו כדי לבקש ממנו סליחה . במנחה היו עזים , גמלים , פרים ועוד . והוא לן ( כב : ( יעקב ישן . מעבר יבק ( כג : ( מקום שאפשר לעבר בו את נחל יבוק . נחל יבוק הוא אחד הנחלים שנשפכים אל נהר הירדן . ויותר ( כה : ( נותר , נשאר . ויאבק ( כה : ( נאבק , נלחם . עד עלות השחר ( כה : ( עד שהשחר עלה , עד הבקר . כי לא יכל לו ( כו : ( שהוא לא מצליח לנצח את יעקב . בכף ירכו ( כו : ( בירך של יעקב . ירך היא החלק העליון של הרגל . ותקע ( כו : ( נקעה , היה לו נקע בירך , העצם זזה מהמקום .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר