עמוד:134

טו עזים מאתים ותישים עשרים , רחלים מאתים ואילים עשרים . טז גמלים מיניקות ובניהם שלשים , פרות ארבעים ופרים עשרה , אתנת עשרים ועירם עשרה . יז ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו , ויאמר אל עבדיו : עברו לפני , ורוח תשימו בין עדר ובין עדר . יח ויצו את הראשון לאמר : כי יפגשך עשו אחי ושאלך לאמר : למי אתה ואנה תלך , ולמי אלה לפניך ? יט ואמרת : לעבדך ליעקב , מנחה הוא שלוחה לאדני לעשו , והנה גם הוא אחרינו . כ ויצו גם את השני , גם את השלישי , גם את כל ההלכים אחרי העדרים לאמר : כדבר הזה תדברון אל עשו במצאכם אתו . כא ואמרתם : גם הנה עבדך יעקב אחרינו , כי אמר : אכפרה פניו במנחה ההלכת לפני , ואחרי כן אראה פניו , אולי ישא פני .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר