עמוד:131

יט ולבן הלך לגזז את צאנו , ותגנב רחל את התרפים אשר לאביה . כ ויגנב יעקב את לב לבן הארמי , על בלי הגיד לו כי ברח הוא . כא ויברח הוא וכל אשר לו , ויקם ויעבר את הנהר , וישם את פניו הר הגלעד . כב ויגד ללבן ביום השלישי כי ברח יעקב . כג ויקח את אחיו עמו וירדף אחריו דרך שבעת ימים , וידבק אתו בהר הגלעד . כד ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלם הלילה , ויאמר לו : השמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע . כה וישג לבן את יעקב , ויעקב תקע את אהלו בהר , ולבן תקע את אחיו בהר הגלעד . כו ויאמר לבן ליעקב : מה עשית ? ותגנב את לבבי , ותנהג את בנתי כשביות חרב . כז למה נחבאת לברח ותגנב אתי , ולא הגדת לי ? ואשלחך בשמחה ובשרים , בתף ובכנור . כח ולא נטשתני לנשק לבני ולבנתי . עתה הסכלת עשו . כט יש לאל ידי לעשות עמכם רע , ואלהי אביכם אמש אמר אלי לאמר : השמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע . ל ועתה הלך הלכת , כי נכסף נכספתה לבית אביך . למה גנבת את אלהי ? לא ויען יעקב ויאמר ללבן : כי יראתי , כי אמרתי : פן תגזל את בנותיך מעמי . לב עם אשר תמצא את אלהיך , לא יחיה . נגד אחינו הכר לך מה עמדי , וקח לך . ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם . לג ויבא לבן באהל יעקב ובאהל לאה ובאהל שתי האמהת , ולא מצא . ויצא מאהל לאה ויבא באהל רחל . לד ורחל לקחה את התרפים ותשמם בכר הגמל ותשב עליהם . וימשש לבן את כל האהל ולא מצא . לה ותאמר אל אביה : אל יחר בעיני אדני , כי לוא אוכל לקום מפניך כי דרך נשים לי . ויחפש ולא מצא את התרפים . לו ויחר ליעקב וירב בלבן , ויען יעקב ויאמר ללבן : מה פשעי מה חטאתי , כי דלקת אחרי ? לז כי מששת את כל כלי , מה מצאת מכל כלי ביתך ? שים כה נגד אחי ואחיך , ויוכיחו בין שנינו . לח זה עשרים שנה אנכי עמך , רחליך ועזיך לא שכלו , ואילי צאנך לא אכלתי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר