עמוד:130

יעקב ומשפחתו יוצאים מבית לבן לארץ כנען יז ויקם יעקב וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים . יח וינהג את כל מקנהו ואת כל רכשו אשר רכש , מקנה קנינו אשר רכש בפדן ארם , לבוא אל יצחק אביו ארצה כנען . וישא ( יז : ( נשא , לקח , הושיב . וינהג ( יח : ( נהג , הוביל . מקנהו ( יח : ( הבקר והצאן שהיו לו . מקנה קנינו ( יח : ( המקנה שהיה לו , הבקר והצאן שלו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר