עמוד:129

יעקב ומשפחתו עוזבים את חרן ד וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה , השדה אל צאנו . ה ויאמר להן : ראה אנכי את פני אביכן כי איננו אלי כתמל שלשם , ואלהי אבי היה עמדי . ו ואתנה ידעתן , כי בכל כחי עבדתי את אביכן . ז ואביכן התל בי והחלף את משכרתי עשרת מנים , ולא נתנו אלהים להרע עמדי . ח אם כה יאמר : נקדים יהיה שכרך , וילדו כל הצאן נקדים . ואם כה יאמר : עקדים יהיה שכרך , וילדו כל הצאן עקדים . ט ויצל אלהים את מקנה אביכם ויתן לי . י ויהי בעת יחם הצאן , ואשא עיני וארא בחלום , והנה העתדים העלים על הצאן - עקדים נקדים וברדים . יא ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום : יעקב . ואמר : הנני . יב ויאמר : שא נא עיניך וראה כל העתדים העלים על הצאן , עקדים נקדים וברדים , כי ראיתי את כל אשר לבן עשה לך . יג אנכי האל בית-אל , אשר משחת שם מצבה , אשר נדרת לי שם נדר . עתה קום צא מן הארץ הזאת , ושוב אל ארץ מולדתך . יד ותען רחל ולאה ותאמרנה לו : העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו ? טו הלוא נכריות נחשבנו לו , כי מכרנו , ויאכל גם אכול את כספנו . טז כי כל העשר אשר הציל אלהים מאבינו , לנו הוא ולבנינו . ועתה כל אשר אמר אלהים אליך עשה . ואתנה : ( ו ) אתן – רחל ולאה . התל בי : ( ז ) רמה אותי . והחלף את משכרתי עשרת מנים : ( ז ) שנה פעמים רבות את המשכרת ששלם לי . להרע עמדי : ( ז ) לעשות לי רעה , להזיק לי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר