עמוד:126

פרק ל המשפחה של יעקב גדלה : ללאה נולדו ילדים וגם לשפחה שלה , ואפלו לשפחה של רחל . ורחל ? בסוף גם לרחל וליעקב נולד בן ושמו יוסף . א ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב , ותקנא רחל באחתה , ותאמר אל יעקב : הבה לי בנים , ואם אין - מתה אנכי . ב ויחר אף יעקב ברחל , ויאמר : התחת אלהים אנכי , אשר מנע ממך פרי בטן ? ג ותאמר : הנה אמתי בלהה , בא אליה , ותלד על ברכי , ואבנה גם אנכי ממנה . ד › ותתן לו את בלהה שפחתה לאשה , ויבא אליה יעקב . ה › ותהר בלהה , ותלד ליעקב בן . ו ותאמר רחל : דנני אלהים , וגם שמע בקלי , ויתן לי בן . על כן קראה שמו דן . ז ותהר עוד , ותלד בלהה שפחת רחל , בן שני ליעקב . ח ותאמר רחל : נפתולי אלהים נפתלתי עם אחתי גם יכלתי . ותקרא שמו נפתלי . ט ותרא לאה כי עמדה מלדת , ותקח את זלפה שפחתה , ותתן אתה ליעקב לאשה . י › ותלד זלפה שפחת לאה ליעקב בן . יא ותאמר לאה : בא גד . ותקרא את שמו גד . יב ותלד זלפה שפחת לאה , בן שני ליעקב . יג ותאמר לאה : באשרי , כי אשרוני בנות . ותקרא את שמו אשר . יד וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים בשדה , ויבא אתם אל לאה אמו . ותאמר רחל אל לאה : תני נא לי מדודאי בנך . טו ותאמר לה : המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני ? ותאמר רחל : לכן ישכב עמך הלילה , תחת דודאי בנך . טז ויבא יעקב מן השדה בערב , ותצא לאה לקראתו , ותאמר : אלי תבוא , כי שכר שכרתיך בדודאי בני . וישכב עמה בלילה הוא . יז וישמע אלהים אל לאה , ותהר ותלד ליעקב בן חמישי . יח ותאמר לאה : נתן אלהים שכרי , אשר נתתי שפחתי לאישי . ותקרא שמו יששכר . יט ותהר עוד לאה , ותלד בן ששי ליעקב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר